Pårørendeforeningen Udviklingscenter Ribe

Pårørendeforeningen Udviklingscenter Ribe

Foreningen opstod den 20. november 1999 og består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (se bestyrelsen her).
Centerledelsen fra Udviklingscenter Ribe, deltager i alle foreningens møder. For tiden er der ca. 90 medlemmer.

Foreningens formål er at varetage borgerne i Udviklingscenter Ribes interesser, herunder at udtale sig om Udviklingscenter Ribes virke, medvirke ved arrangementer, og forestå andet pårørenderelateret arbejde. Læs vedtægterne her.

Aktiviteter

Der afholdes hvert år en sommerfest på Ribelund, med alle borgere og pårørende.
Foreningen markerer også borgernes 50 års fødselsdag med en hilsen og en lille erkendtlighed.

Har du spørgsmål eller forslag til bestyrelsen, så kontakt endelig et af medlemmerne (læs folderen her).

Generalforsamling

Pårørendeforeningen Udviklingscenter Ribe afholder generalforsamling hvert år i marts måned. Læs formandens beretning her.

Bliv medlem

Det årlige kontingent for medlemskab af Pårørendeforeningen Udviklingscenter Ribe er 50 kr. pr. person. Hvis du ønsker at melde dig ind i foreningen, kan du enten indbetale via netbank direkte på konto Nordea, reg.nr. 2430, kontonr. 0724513409 eller indmelde dig i foreningen generalforsamlingen og/eller ved sommerfesten. Se tilmeldingsblanketten her.

Vi glæder os til at hilse nye medlemmer velkommen.