Vidensbank

Kompetenceudvikling

Med udgangspunkt i vor vision om at  vi er en organisation med de nødvendige kompetencer, som vi bruger målrettet i opgaveløsningen samt at vi er på forkant med ny viden indenfor området, deltager vore medarbejdere fra første arbejdsdag i et nøje planlagt forløb. Forløbet har til formål at give dem den specifikke viden, det kræver at arbejde på Udviklingscenter Ribe.

Herudover arbejder vi på at øge medarbejdernes kompetencer, så de kan imødekomme de faglige udfordringer der enten er til stede på det enkelte tilbud eller andet sted i den samlede organisation.

Vi arbejder kontinuerligt på at sikre vidensdeling både gennem netværksmøder og gennem forskellige debatfora, hvor medarbejderne kan udveksle idéer, give sparring på faglige udfordringer/projekter og orientere hinanden om nye tiltag/ny viden indenfor eksempelvis pædagogik, psykiatri eller kommunikation.