KRAP

Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik er det fælles udgangspunkt for den pædagogiske praksis på Udviklingscenter Ribe.
I perioden 2011 - 2013 afviklede vi i samarbejde med PsykologCentret i Viborg KRAP-kurser for samtlige fastansatte medarbejdere på Uviklingscenter Ribe.

KRAP er udviklet er Lene Metner og Per Storgaard fra PsykologCentret i Viborg.

KRAP sætter fokus på et positivt og anerkendende syn på menneskers ressourcer. Hermed bibringer vi borgerne større personlige og sociale kompetencer, så de kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og derved opnå en højere livskvalitet.

Vil du vide mere om KRAP - læs her.