Vidensdeling

Vidensdeling

For at sikre en hurtig og kvalificeret opgaveløsning på Udviklingscenter Ribe har vi en række medarbejdere, der har specialiseret sig indenfor en række relevante fagområder. Disse medarbejdere arbejder i teams og løser opgaver på tværs af organisationen.

Opgaverne kan bestå i at afdække særlige problemstillinger, komme med kvalificerede og praksisnære løsningsforslag, undervise i relevante emner og efterfølgende støtte op om indsatsen i forhold til den enkelte borger.

Medarbejderne i de tværgående funktioner varetager gerne opgaver udenfor Udviklingscenter Ribe. Kontakt Vivian Krarup, vikra@esbjergkommune.dk for mere information.